לוח כוננויות

לוח כוננויות 2018 - המופיליה

טלפונים – רופא כונן    
  נייד בית
     
פרופ' קנת גילי 052-6666385 03-6321353
ד"ר לובצקי אהרון 052-6669181 03-6329005
ד"ר לובושיץ קובי 054-4790882 09-7659733
ד"ר שדן ללזרי 052-6666728 09-8854566
ד"ר משגב מודי 050-9222766 03-6993899
פרופ' סלומון אופירה 050-5720548 09-7423593
ד"ר מנדל מתי 052-6666730  
יועצי קרישה    
יום א'   66729
יום ב'   66729
יום ג'   66729
יום ד'   66729
יום ה'   66729
     
המופיליה + קרישה כוננות יולי 2018
תאריך המופיליה קרישה
1 שדן מתי מ
2 קובי  
3 שדן מתי מ
4 אהרון מתי מ
5 מודי אופירה
6 שישי קובי אופירה
7 שבת מודי אופירה
8 גילי מודי
9 שדן  
10 אהרון  
11 גילי קובי
12 קובי אופירה
13 שישי גילי אופירה
14 שבת גילי אופירה
15 מודי  
16 גילי אופירה
17 קובי מודי
18 גילי  
19 גילי קובי
20 שישי מודי קובי
21 שבת מודי קובי
22 גילי מודי
23 אהרון  
24 אהרון מודי
25 קובי  
26 שדן אהרון
27 שישי שדן אהרון
28 שבת שדן אהרון
29 מודי אופירה
30 שדן  
31 שדן אהרון