לוח כוננויות

לוח כוננויות 2017 - המופיליה

טלפונים – רופא כונן    
  נייד בית
     
פרופ' קנת גילי 052-6666385 03-6321353
ד"ר לובצקי אהרון 052-6669181 03-6329005
ד"ר לובושיץ קובי 054-4790882 09-7659733
ד"ר שדן ללזרי 052-6666728 09-8854566
ד"ר משגב מודי 050-9222766 03-6993899
פרופ' סלומון אופירה 050-5720548 09-7423593
ד"ר מנדל מתי 052-6666730  
יועצי קרישה    
יום א'   66729
יום ב'   66729
יום ג'   66729
יום ד'   66729
יום ה'   66729

המופיליה + קרישה כוננות יוני2017
תאריך המופיליה קרישה
1 גילי אופירה
2 שישי מודי אופירה
3 שבת מודי אופירה
4 אהרון קובי
5 שדן אהרון
6 קובי  
7 שדן  
8 שדן קובי
9 שישי שדן קובי
שבת 10 אהרון אופירה
11 מודי אופירה
12 שדן מודי
13 אהרון  
14 גילי מתי
15 גילי אופירה
16 שישי גילי אופירה
17 שבת גילי קובי
18 קובי מתי
19 גילי  
20 גילי מודי
21 קובי  
22 שדן אהרון
23 שישי שדן אהרון
24 שבת שדן אהרון
25 אהרון אופירה
26 גילי  
27 שדן  
28 קובי מודי
29 מודי מתי
30 שישי קובי מודי