לוח כוננויות

לוח כוננויות 2017 - המופיליה

טלפונים – רופא כונן    
  נייד בית
     
פרופ' קנת גילי 052-6666385 03-6321353
ד"ר לובצקי אהרון 052-6669181 03-6329005
ד"ר לובושיץ קובי 054-4790882 09-7659733
ד"ר שדן ללזרי 052-6666728 09-8854566
ד"ר משגב מודי 050-9222766 03-6993899
פרופ' סלומון אופירה 050-5720548 09-7423593
ד"ר מנדל מתי 052-6666730  
יועצי קרישה    
יום א'   66729
יום ב'   66729
יום ג'   66729
יום ד'   66729
יום ה'   66729
המופיליה + קרישה כוננות נובמבר 2017
תאריך המופיליה קרישה
1 גילי  
2 מודי אופירה
3 שישי מודי אופירה
4 שבת מודי אופירה
5 קובי אהרון
6 שדן  
7 קובי  
8 גילי אהרון
9 מודי אופירה
10 שישי מודי אופירה
11 שבת שדן אופירה
12 מודי אהרון
13 גילי  
14 שדן אופירה
15 קובי  
16 שדן קובי
17 שישי שדן קובי
18 שבת שדן קובי
19 מודי מתי
20 גילי מתי
21 שדן מודי
22 שדן  
23 גילי אהרון
24 שישי גילי אהרון
25 שבת גילי אהרון
26 קובי אופירה
27 אהרון מתי
28 קובי  
29 גילי אופירה
30 אהרון קובי