לוח כוננויות

לוח כוננויות 2017 - המופיליה

טלפונים – רופא כונן    
  נייד בית
     
פרופ' קנת גילי 052-6666385 03-6321353
ד"ר לובצקי אהרון 052-6669181 03-6329005
ד"ר לובושיץ קובי 054-4790882 09-7659733
ד"ר שדן ללזרי 052-6666728 09-8854566
ד"ר משגב מודי 050-9222766 03-6993899
פרופ' סלומון אופירה 050-5720548 09-7423593
ד"ר מנדל מתי 052-6666730  
יועצי קרישה    
יום א'   66729
יום ב'   66729
יום ג'   66729
יום ד'   66729
יום ה'   66729
המופיליה + קרישה כוננות אוגוסט 2017
תאריך המופיליה קרישה
1 גילי  
2 מודי  
3 מודי אופירה
4 שישי מודי אופירה
5 שבת מודי אופירה
6 מודי מתי
7 גילי מתי
8 אהרון  
9 גילי אהרון
10 מודי אופירה
11 שישי אהרון קובי
12 שבת שדן קובי
13 קובי אהרון
14 גילי אהרון
15 קובי מתי
16 אהרון  
17 גילי מודי
18 שישי גילי מודי
19 שבת גילי אהרון
20 אהרון קובי
21 שדן  
22 שדן קובי
23 גילי  
24 שדן קובי
25 שישי שדן אופירה
26 שבת שדן אופירה
27 קובי אופירה
28 שדן אופירה
29 קובי מודי
30 גילי  
31 שדן