קרן שור – מלגות לימודים 2018

מלגת "קרן שור" המחולקת באמצעות עמותת "עלה" היא מלגה לקידום לימודים אקדמיים ומקצועיים לקהילת
ההמופילים בישראל. מטרת המלגה היא קידום ההמופילים בחייהם הבוגרים העצמאיים בתחום השכלתם המקצועית.
המלגה ממומנת מתרומת משפחת שור ובאמצעות עמותת "עלה", שהקימה את ההקדש על שם אברהם ודיויד שור
זכרם לברכה. הקרן מממנת מדי שנה מלגות לימודים להמופילים.
קהל היעד להגשת בקשת מלגה
המופילים, חברי עמותה, המתעתדים ללמוד לימודים אקדמאיים או השכלה גבוהה בשנת הלימודים 2018-2019 .
יוזמי הענקת המלגה
"קרן שור להנצחת דיויד ואברהם שור" באמצעות עמותת "עלה".

את טופס הגשת המלגה בצירוף כל הנספחים, יש להעביר בדוא"ל עד תאריך 15/8/2018

 לעיון והורדת תקנון המלגה

להורדת טופס הגשת המועמדות למלגה