הועד המנהל

הצוות שלנו

לשעבר מנהל המרכז הרפואי וולפסון ומשנה למנכ"ל משרד הבריאות

אחראי בתוך הועד על קידום זכויות ורווחת החולים

טלפון – 0546734161

מייל- moranofek@gmail.com

נייד: 0546393969

דוא"ל: mankal@hemophilia.org.il

נייד: 050-5248324

מייל: gur.melamed@gmail.com

טלפון –   0506984602

מייל- maayand231@gmail.com

 

טלפון- 0542299588

מייל- elbshai@gmail.com

טלפון- 0544527414

מייל- eviatar.weizman@gmail.com

דוא"ל: veredain@inter.net.il

דוא"ל: pnina1501@gmail.com

דוא"ל: roypeleg30@gmail.com

טלפון- 0527683141

מייל- avraimi@gmail.com