הועד המנהל

הצוות שלנו

נייד: 0546393969

דוא"ל: mankal@hemophilia.org.il

דוא"ל:

Gal.javetz@gmail.com

 

טלפון: 04-6759659

נייד: 050-5248324

דואל: melamed.kinneret@gmail.com

דוא"ל: eviatar.weizman@gmail.com

דוא"ל: dor.joba@mail.huji.ac.il

moranofek@gmail.com

דוא"ל: veredain@inter.net.il

דוא"ל: pnina1501@gmail.com

דוא"ל: roypeleg30@gmail.com

דוא"ל: chensh66@bezeqint.net‬‏